Одлуке о обустави огласа

ОДЛУКА  о обустави огласа, објављеног дана 19.07.2023. године, за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за радно место 1 (једна) виша / струковна медицинска сестра-бабица за потребе Клинике за гинекологију и акушерство.

ОДЛУКА  о обустави дела огласа, објављеног дана 14.06.2023. године, за пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла на период до 24 (двадесетчетири) месеца са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за радна места 8 (осам) помоћних радника на нези болесника.