Одлуке о избору кандидата

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом од 40 ( четрдесет ) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 ( три ) месеца за радно место 1 ( један струковни фармацеутски техничар/ техничар јединичне расподеле лекова за потребе Ургентног центра.

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на неодређено време и сагласности Министарства здравља бр. 112-01-47/2023-02 од 02.02.2023.године са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за радно место 1 (један ) медицинска сестра / техничар за потребе Клинике за ортопедију и трауматологију.

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на неодређено време и сагласности Министарства здравља бр. 112-01-47/2023-02 од 02.02.2023.године са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за радно место 1 (један ) медицинска сестра / техничар за потребе Центра за неурохирургију.

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за радно место медицинска сестра / техничар за потребе Центра за грудну хирургију.

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за радно место виша медицинска сестра / техничар за потребе Ургентног центра.

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на неодређено време и сагласности Министарства здравља бр. 112-01-47/2023-02 од 02.02.2023.године са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за радно место 1 (један ) виша медицинска сестра / техничар за потребе Центра за радијациону онкологију.

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла на период до 24 ( двадесетчетири ) месеца са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за радно место 1 ( један ) медицинска сестра / техничар за потребе Центра за васкуларну хирургију.

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла на период од 24 ( двадесетчетири ) месеца са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за радно место лабораторијски техничар за потребе Банке крви.

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на неодређено време и сагласности Министарства здравља бр. 112-01-47/2023-02 од 02.02.2023.године са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за радно место 1 (један ) лабораторијски техничар за потребе Службе за лабораторијску дијагностику.

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено због повећаног обима посла на период до 24 (двадесетчетири) месеца са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за радно место помоћни радници на нези болесника.

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла на период до 6 ( шест ) месеци са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за радно место 2 ( две ) гинеколошко – акушерске сестре за потребе Клинике за гинекологију и акушерство.