Клиника за кардиологију- катетеризација десног срца

Захваљујући савременој опреми и едукацији лекара и другог медицинског особља, у Сали за катетеризацију срца Клинике за кардиологију, поново се изводи катетеризација десног срца.
Успешна сарадња лекара Клинике за пулмологију и Клинике за кардиологију Универзитетског клиничког центра Крагујевац, умногоме ће допринети квалитетнијој дијагностици и праћењу исхода лечења код пацијената са плућном артеријском хипертензијом.
Катетеризација десног срца додатно ће се користити за обраду болесника са валвуларним болестима, што ће омогућити комплетнију дијагностику таквих пацијената.
Дијагностичка процедура, за разлику од претходних година, убудуће ће се радити са Swan Ganz катетером, који представља високо-специфичан катетер израђен специјално за ту намену.
Тим интервентних кардиолога Клинике за кардиологију, прошао је едукацију за рад са наведеним катетером у Институту за кардиоваскулане болести Дедиње, што је омогућило примену савремене методе катетеризације десног срца у најкраћем року, са циљем побољшања квалитета здравствених услуга и боље дијагностике и лечења пацијената са плућном хипертензијом.
Руководство УКЦ Крагујевац, на челу са проф. др Слободаном Милисављевићем, континуирано даје пуну подршку развоју струке, увођењу нових процедура у свим гранама медицине и интердисциплинарној сарадњи лекара наше здравствене установе.