Одлуке о обустави огласа

ОДЛУКА  о обустави огласа, објављеног дана 17.05.2023. године, за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства, за радно место 1 (један) струковни фармацеутски техничар/ техничар јединичне расподеле лекова за потребе Ургентног центра.