Одлука о обустави огласа

ОДЛУКА о обустави огласа, објављеног дана 28.12.2022. године, за пријем у радни однос на одређено време  због повећаног обима посла на период до 24 (двадесетчетири) месеца, за радна места 3 (три) дактилографа за потребе Центра за интернистичку онкологију.