Промоција пројекта „Хитан одговор Републике Србије на COVID-19“ у Универзитетском клиничком центру Крагујевац

Министарство здравља Републике Србије, у оквиру пројекта „Хитан одговор Републике Србије на COVID-19″ определило је за Универзитетски клинички центар Крагујевац два санитетска возила.

Санитети су опремљени медицинским апаратима и пратећом опремом најновије генерације, између осталог са дефибрилатором са монитором за праћење виталних функција пацијената, ЕКГ апаратом и аспиратором, што омогућује да се транспорт најугроженијих пацијената на додатну дијагностику или лечење из Универзитетског клиничког центра Крагујевац у друге референтне здравствене установе у Србији и из тих установа ка нама, обави у потпуности безбедно.

„Захваљујући овој вредној донацији Министарства здравља, значајно унапређујемо квалитет рада УКЦ Крагујевац, како у корист наших пацијената, тако и запослених. Новим санитетским возилима обезбеђујемо пацијентима и нашим медицинским тимовима сигурнији превоз ка другим здравственим установама у Србији и превоз пацијената ка нама. Такође, савремена медицинска опрема, коју поседују нова санитетска возила, омогућује оптималне услове медицинским тимовима у пратњи пацијената за пружање лекарске неге у току транспорта до одредишта.“, истакао је проф. др Слободан Милисављевић, в.д. директора УКЦ Крагујевац.

Иначе, досадашњи возни парк УКЦ Крагујевац, имао је 11 санитета и пет путничких аутомобила, просечне старости око 10 година. Два нова, потпуно опремљена санитетска возила, укупне вредности око 13,5 милиона динара, значајно су појачање возног парка наше здравствене установе и у квантитативном и у квалитативном смислу.