Огласи за пријем у радни однос

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом за 1 (једног) струковног медицинског радиолога (VI степен) за потребе Службе за радиолошку дијагностику и 1 (једну) гинеколошко – акушерску сестру / техничара (IV степен) за потребе Клинике за гинекологију и акушерство.

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом за 1 (једну) гинеколошко – акушерску сестру / техничара (IV степен) за потребе Клинике за гинекологију и акушерство.