Огласи за пријем у радни однос

Оглашава се пријем у радни однос на неодређено време за једног дипломираног правника

Оглашава се пријем у радни однос на одређено време за једног медицинског техничара за потребе Центра за пластичну хирургију

Оглашава се пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства

Оглашава се пријем у радни однос због повећаног обима посла на одређено време у периоду до 18 ( осамнаест ) месеци са пуним радним временом