Огласи за пријем у радни однос

ОГЛАС за пријем у радни однос због повећаног обима посла на одређено време у периоду до 4 (четири) месеца са пуним радним временом за 1 (једног) медицинског техничара општег смера за потребе Клинике за неурологију.

ОГЛАС за пријем у радни однос због повећаног обима посла на одређено време у периоду до 18 (осамнаест) месеци са пуним радним временом за 2 (два) лабораторијска техничара у дијагностици за потребе Службе за лабораторијску дијагностику и 4 (четири) медицинска техничара општег смера.

ОГЛАС за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом за 1 (једног) администратора подршке корисницима информационих система и технологија за потребе Службе за правне и економско – финансијске послове.

ОГЛАС за пријем у радни однос због повећаног обима посла на одређено време у периоду до 24 (двадесетчетири) месеца са пуним радним временом за 1 (једног) финансијско – рачуноводственог аналитичара за потребе Службе за правне и економско – финансијске послове.

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства, са пуним радним временом за 1 (једног) лабораторијског техничара у дијагностици, за потребе Службе за лабораторијску дијагностику.

ОГЛАС за пријем у радни однос због повећаног обима посла на одређено време у периоду до 12 (дванаест) месеци са пуним радним временом за 1 (једног) магистра фармације за потребе Службе за фармацеутску здравствену делатност.

ОГЛАС за пријем у радни однос због повећаног обима посла на одређено време у периоду до 18 (осамнаест) месеци са пуним радним временом за: 1 (једног) техничара одржавања одеће за потребе Службе за техничке послове, 3 (три) сервирке за потребе Службе за техничке послове, 2 (два) помоћна радника на нези болесника на осталим болничким одељењима за потребе Клинике за пулмологију и Клинике за педијатрију и 1 (једног) кувара за потребе Службе за техничке послове.