Одлуке о избору кандидата

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време у периоду од 24 месеца са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за потребе Клинике за неурологију.

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца, за потребе Службе за правне и економско – финансијске послове.