Огласи за пријем у радни однос

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом за 1 (једног) струковног медицинског техничара (VI степен) за потребе Ургентног центра.

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом за 2 (два) медицинска техничара (IV степен) за потребе Ургентног центра и 1 (једног) фармацеутског техничара (IV степен) за потребе Ургентног центра.