Огласи за пријем у радни однос

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла у периоду од 18 (осамнаест) месеци са пуним радним временом за 3 (три) помоћна радника.

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом за 1 (једног) лабораторијског техничара.