Одлуке о обустави огласа

ОДЛУКА  о обустави огласа, објављеног дана 28.02.2024. године, број 01-1972/1 од 14.02.2024. године, за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за радна места 2 (две) више медицинске сестре/ техничара за потребе Клинике за неурологију.

ОДЛУКА  о обустави огласа, објављеног дана 28.02.2024. године, број 01-1973/1 од 14.02.2024. године, за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за радно место 1 (једна) виша гинеколошко-акушерска сестра /техничар за потребе Клинике за гинекологију и акушерство.

ОДЛУКА  о обустави огласа, објављеног дана 28.02.2024. године, број 01-1974/1 од 14.02.2024. године, за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за раднa местa 2 (две) више медицинске сестре/ техничара за потребе Клинике за ортопедију и трауматологију.

ОДЛУКА  о обустави огласа, објављеног дана 28.02.2024. године, број 01-1975/1 од 14.02.2024. године, за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за радна места 3 (три) више медицинске сестре/ техничара за потребе Ургентног центра.

ОДЛУКА  о обустави огласа, објављеног дана 06.03.2024. године, број 01-2013/1 од 14.02.2024. године, за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за радно место 1 (једна) виша медицинска сестра/ техничар за потребе Центра за радијациону онкологију.

ОДЛУКА  о обустави огласа, објављеног дана 06.03.2024. године, број 01-2288/1 од 21.02.2024. године, за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за радно место 1 (једна) медицинска сестра/ техничар за потребе Клинике за реуматологију и алергологију.

ОДЛУКА  о обустави огласа, објављеног дана 06.03.2024. године, број 01-2428/1 од 23.02.2024. године, за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за радно место 1 (једна) струковна медицинска сестра-бабица за потребе Клинике за гинекологију и акушерство.