Одлука о обустави огласа

ОДЛУКА  о обустави огласа, објављеног дана 24.01.2024. године, број 01-527/1 од 16.01.2024. године, за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за радно место 1 (једна) виша медицинска сестра/ техничар за потребе Клинике за неурологију.