Обавештење о поништењу дела одлуке

ОБАВЕШТЕЊЕ  о поништењу дела одлуке о избору кандидата.
Обавештавамо јавност да се ПОНИШТАВА ДЕО ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ КАНДИДАТА, заведену под бројем 01-9513/3 од 26.07.2023. године за пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла на период до 24 (двадесетчетири) месеца са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за пријем помоћног радника на нези болесника, и то у ставу 1 ред. бр. 16 и бр. 11, због одустанка изабраних кандидата.