Обавештење о поништењу дела одлуке

ОБАВЕШТЕЊЕ  о поништењу дела одлуке о избору кандидата.
Обавештавамо јавност да се ПОНИШТАВА ДЕО ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ КАНДИДАТА, заведену под бројем 01-8303/3 од 04.08.2023. године, и то у ставу 1 ред. бр. 2, због одустанка изабраног кандидата.