Огласи за пријем у радни однос

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла на период до 24 (двадесетчетири) месеца са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца и то за радна места:
1) 2(две) медицинске сестре/техничара (IV степен) за потребе Клинике за ортопедију и трауматологију;
2) 1(једна) медицинска сестра/техничар (IV степен) за потребе Центра за васкуларну хирургију;
3) 2(две) медицинске сестре/техничара (IV степен) за потребе Ургетног центра;
4) 1(једна) медицинска сестра/техничар (IV степен) за потребе Клинике за кардиологију.

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла на период до 6 (шест) месеци са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца и то за радно место 2 (две) гинеколошко-акушерске сестре (IV степен) за потребе Клинике за гинекологију и акушерство.

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла на период до 24 (двадесетчетири) месеца са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца и то за радно место 2 (два) доктора медицине-лекара опште медицине.

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла на период до 24 (двадесетчетири) месеца са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца и то за радно место 4 (четири) магистра фармације за потребе Службе за фармацеутску здравствену делатност.

ОГЛАС за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца и то за радно место 1(једна) виша медицинска сестра/техничар (VI степен) за потребе Центра за радијациону онкологију.

ОГЛАС за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца и то за радно место 1 (један) лабораторијски техничар (IV степен).

ОГЛАС за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца и то за радно место 1(једна) медицинска сестра/техничар (IV степен) за потребе Клинике за ортопедију и трауматологију.

ОГЛАС за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца и то за радно место 1(једна) медицинска сестра/техничар (IV степен) за потребе Центра за неурохирургију.

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла на период до 24 (двадесетчетири) месеца са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за радна места 2 (два) лабораторијска техничара за потребе Банке крви.

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца и то за радно место 1 (једна) виша медицинска сестра/ техничар за потребе Ургентног центра.

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца и то за радно место 1 (један) струковни фармацеутски техничар/ техничар јединичне расподеле лекова за потребе Ургентног центра.