Одлуке о обустави огласа

ОДЛУКА  о обустави огласа, објављеног дана 26.04.2023. године, за пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла, на период до 6 месеци,  за радно место 1 (једна) гинеколошко-акушерска сестра/ техничар.

ОДЛУКА  о обустави огласа, објављеног дана 26.04.2023. године, за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства,  за радно место 1 (један) кувар за потребе Службе за техничке послове.