Одлуке о обустави огласа

ОДЛУКА  о обустави огласа, објављеног дана 12.04.2023. године, за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства, за радно место 1 (један) струковни фармацеутски техничар/ техничар јединичне расподеле лекова за потребе Ургентног центра.

ОДЛУКА  о обустави дела огласа, објављеног дана 12.04.2023. године, за пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла на период до 6 месеци,  за радно место 1 (једна) гинеколошко-акушерска сестра/ техничар.