Одлуке о обустави огласа

ОДЛУКА  о обустави огласа, објављеног дана 29.03.2023. године, за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства, за радно место 1 (један) кувар за потребе Службе за техничке послове.

ОДЛУКА  о обустави огласа, објављеног дана 22.03.2023. године, за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца, за радно место 1 (једна) виша медицинска сестра/ техничар за потребе Ургентног центра.