Огласи за пријем у радни однос

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно за 1 (једног) помоћног радника на нези болесника на осталим болничким одељењима за потребе Клинике за реуматологију и алергологију.