Обавештење о поништењу одлуке

ОБАВЕШТЕЊЕ о поништењу одлуке о избору кандидата бр. 01-5967/3 од 07.07.2021. године а по Огласу за пријем у радни однос на одређено време на период до 12 (дванаест) месеци ради попуне радног места техничара одржавања одеће бр. 01-5967/1 од 09.06.2021. године.