Одлука о обустави дела огласа

ОДЛУКА о обустави дела огласа, објављеног дана 08.02.2023. године, за пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла на период до 6 (шест) месеци са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за радно место 4 (четири) гинеколошко-акушерске сестре/ техничара.