Одлука о обустави дела огласа

ОДЛУКА о обустави дела огласа, објављеног дана 14.12.2022. године, за пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла на период од 24(двадесетчетири) месеца са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за радно место 2 (два) помоћна радника на нези болесника