Одлука о обустави огласа

ОДЛУКА о обустави огласа за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства, за радно место 1 (једна) струковна медицинска сестра/ техничар за потребе Службе за анестезију и реаниматологију.