Одлука о обустави дела огласа

ОДЛУКА о обустави дела огласа за пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла на период од 24(двадесетчетири) месеца са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за радно место 4 (четири) помоћна радника на нези болесника