Огласи за пријем у радни однос

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за 2 (две) гинеколошко-акушерске сестре/ техничара за потребе Клинике за гинекологију и акушерство.

ОГЛАС за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за 1 (једног)  дипломираног економисту за финансијско-рачуноводствене послове за потребе Службе за правне и економско-финансијске послове.

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време  до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за 1 (једног) вишег физиотерапеута.

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за 1 (једна) медицинска сестра/ техничар за потребе Клинике за кардиологију.