Решење о стављању ван снаге Одлуке о избору кандидата

РЕШЕЊЕ о стављању ван снаге Одлуке о избору кандидата за радно место гинеколошко – акушерска сестра / техничар за потребе Клинике за гинекологију и акушерство.