Циљеви

Стратешки циљеви УКЦ Крагујевац за период 2022-2026

1. Проширити:

Повећати проценат наплате пружених услуга од РФЗО-а

Повећати број услуга кроз дневне болнице

Повећати број ванстрандардних услуга које се могу директно наплатити од пацијената

Повећати број терцијарних услуга

Даље развијати систем континуиране едукације

Организовати научно – истраживачку делатност на нивоу институције

Припремити се за следећи циклус акредитације

2. Побољшати:

Тренирати руководиоце средњег нивоа у менаџменту

Инвестирати у едукацију здравственог особља за терцијарне услуге

Додатно едуковати и тренирати техничко особље

Унапредити систем награђивања према раду

Наставити улагање у поправку инфраструктуре

Развијати аналитику информационог система

Израдити процедуре и протоколе за све услуге

Побољшати управљање људским ресурсима

3. Искористити:

Развити нове терцијарне услуге за старе,

Даље побољшати квалитет здравствених услуга, како би се повећала конкурентност,

Унапређење сарадње са другим здравственим установама.

4. Смањити:

Развити систем мотивације руководилаца и особља,

Смањити пропусте у систему одржавања опреме и инфраструктуре,

Смањити грешке у маркетиншком наступу УКЦ-а на тржишту здравствених услуга.