УКЦ Крагујевац данас

Универзитетски клинички центар Крагујевац данас

Универзитетски клинички центар Крагујевац – терцијарна здравствена установа, као једна од четири здравствене установе највишег нивоа у земљи, основан је 3. марта 2005. године, под називом Клинички центар Крагујевац.

Одлуком владе Републике Србије 05 број: 022- 311/2021 од 21. јануара 2021. године, назив Клинички центар Крагујевац, измењен је у Универзитетски клинички центар Крагујевац.

Универзитетски клинички центар Крагујевац, обавља високоспецијализовану, специјалистичко – консултативну и стационарну здравствену делатност из више области медицине, односно области здравствене заштите. У својих 17 клиника, 11 центара и 14 стручних медицинских и немедицинских служби са 1118 постеља и око 2800 запослених, пружа здравствену заштиту становништву са ширег подручја централне Србије (шумадијски, поморавски, моравички, рашки, расински и златиборски округ), на којем живи око 1,8 милиона становника.

Јединствен је ургентни и болнички центар за око 300.000 становника града Крагујевца и региона Шумадије.

Универзитетски клинички центар Крагујевац је референтна здравствена установа за опште болнице из: Краљева, Чачка, Ужица, Крушевца, Горњег Милановца, Косовске Митровице, Јагодине, Ћуприје, Параћина, Новог Пазара и Аранђеловца и домове здравља из: Крагујевца, Тополе, Баточине, Лапова, Кнића и Раче.

У Универзитетском клиничком центру Крагујевац, на годишњем нивоу, обавља се више од 410.000 амбулантних прегледа, обезбеђује се специјализовано лечење за око 41.000 хоспиталних пацијената и изврши се више од 20.000 операција.

Универзитетски клинички центар Крагујевац обавља и образовну и научноистраживачку делатност у складу са законом, као наставна база Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, спроводи едукацију лекара на специјализацији и ужој специјализацији и перманентно образовање здравствених радника и здравствених сарадника кроз континуирану медицинску едукацију.