Одлуке о обустави огласа

ОДЛУКА  о обустави огласа, објављеног дана 12.06.2024. године, број 01-7396/1 од 30.05.2024. године, за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за радно место 1 (једна) струковна медицинскa сестрa/ техничар за потребе Службе за анестезију и реаниматологију.

ОДЛУКА  о обустави огласа, објављеног дана 12.06.2024. године, број 01-7397/1 од 30.05.2024. године, за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за радно место 1 (једна) струковна медицинскa сестрa/ техничар за потребе Центра за неурохирургију.

ОДЛУКА  о обустави огласа, објављеног дана 12.06.2024. године, број 01-7398/1 од 30.05.2024. године, за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за радно место 3 (три) струковне медицинске сестрa/ техничар за потребе Ургентног центра.

ОДЛУКА  о обустави огласа, објављеног дана 12.06.2024. године, број 01-7399/1 од 30.05.2024. године, за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за радно место 1 (једна) струковна медицинскa сестрa/ техничар за потребе Центра за радијациону онкологију.

ОДЛУКА  о обустави огласа, објављеног дана 12.06.2024. године, број 01-7400/1 од 30.05.2024. године, за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за радно место 2 (две) више медицинске сестре за потребе Клинике за неурологију.

ОДЛУКА  о обустави огласа, објављеног дана 12.06.2024. године, број 01-7401/1 од 30.05.2024. године, за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за радно место 1 (једна) виша гинеколошко-акушерска сестра/ техничар за потребе Клинике за гинекологију и акушерство.

ОДЛУКА  о обустави огласа, објављеног дана 12.06.2024. године, број 01-7402/1 од 30.05.2024. године, за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за радно место 1 (једна) виша медицинска сестра за потребе Клинике за ортопедију и трауматологију.

ОДЛУКА  о обустави огласа, објављеног дана 12.06.2024. године, број 01-7403/1 од 30.05.2024. године, за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за радно место 1 (једна) виша медицинска сестра за потребе Клинике за хематологију.