Одлука о обустави огласа

ОДЛУКА  о обустави огласа, објављеног дана 03.07.2024. године, број 01-8299/1 од 13.06.2024. године, за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за радно место 1 (једна) медицинскa сестрa/ техничар за потребе Клинике за реуматологију и алергологију.