Одлуке о обустави огласа

ОДЛУКА  о обустави огласа, објављеног дана 29.05.2024. године, број 01-6649/1 од 16.05.2024. године, за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за радно место 1 (једна) струковна медицинска сестра/ техничар за потребе Клинике за гинекологију и акушерство.

ОДЛУКА  о обустави огласа, објављеног дана 29.05.2024. године, број 01-7008/1 од 22.05.2024. године, за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за радно место 1 (једна) струковна медицинскa сестрa/ техничар-бабица за потребе Клинике за гинекологију и акушерство.