Одлуке о избору кандидата

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла на период до 6 (шест) месеци са пуним са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца, за радно место 1 ( једна ) гинеколошко – акушерска сестра / техничар за потребе Клинике за гинекологију и акушерство.

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца, за раднo местo 1 (једна) медицинска сестра-техничар за потребе Центра за интернистичку онкологију.

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла на период до 6 (шест) месеци са пуним са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за:
– 1 (једну) медицинску сестру / техничара за потребе Центра за грудну хирургију
– 2 (две) медицинске сестре / техничара за потребе Клинике за психијатрију
– 3 (три) медицинске сестре / техничара за потребе Клинике за ортопедију и трауматологију
– 2 (две) медицинске сестре / техничара за потребе Клинике за неурологију
– 1 (једну) медицинску сестру / техничара за потребе Клинике за офталмологију
– 1 (једну) медицинску сестру / техничара за потребе Службе за анестезију и реаниматологију