Хирурзи УКЦ Крагујевац на Европском колоректалном конгресу

Европски колоректални конгрес (ЕFR – European Federation for coloRectal Cancer), са традицијом дужом од две деценије, одржава се сваке друге године на AKH клиници у Бечу (AKH Wien) и окупља водеће европске стручњаке који истражују и лече колоректални карцином, као једно од најучесталијих обољења у Европи.

Ове године, најновија истраживања кроз стручне радове представио је велики број лекара из највећих европских клиника и образовних установа, међу којима је проф. др Bill Heald, представник Pelican cancer foundation-a из Енглеске, који је увео тоталну мезоректалну ексцизију, као зланти стандард у лечењу карцинома ректума широм света и проф. др Werner Hohenberger, хирург из Немачке, заслужан за примену тоталне мезоколичне ексцизије у лечењу тумора десног колона.

Европском колоректалном конгресу у Бечу, присуствовали су лекари из Србије, међу којима је био и тим лекара Одељења колоректалне хирургије Клинике за општу хирургију Универзитетског клиничког центра Крагујевац.

Др Далибор Радојковић, колоректални хирург наше здравствене установе, представио је стручни рад на конгресу, на тему „Џиновски анални кондилом“, који представља редак медицински случај, са инциденцом од 0,1%.

Иначе, Европски колоректални конгрес, прилика је за све лекаре из те области медицине за размену искустава, савремених принципа лечења, као и консензуса о најновијим приступима хируршког лечења колоректалног карцинома у Европи.