Курс из области неодложне животне подршке (ILS) у Ургентном центру

У организацији Европског ресусцитационог савета (ERC), десет медицинских техничара Ургентног центра УКЦ Крагујевац, стекли су сертификат за успешно завршен курс из области неодложне животне подршке (Immediate Life Support – ILS). Едукација одржана у Ургентном центру наше здравствене установе, намењена је здравственим радницима, који се у свакодневном раду сусрећу са животно угроженим пацијентима и темељи се на најновијим интернационалним препорукама, које се односе на мере основне и напредне животне подршке таквим пацијентима. Медицински техничари Ургентног центра наше здравствене установе, захваљујући ILS курсу, прошли су најчешће узроке услед којих долази до угрожавања животних функција пацијената кроз практичан рад и на такав начин овладали потребним знањима и вештинама, које им омогућују оспособљавање за збрињавање витално угрожених пацијената. Стечени сертификат из ILS курса, који издаје ERC, препознат је у 42 европске земље, као стандард у области кардиопулмоналне реанимације. Европски ресусцитациони савет (ERC) је водећа научна институција у Европи која се бави ресусцитацијом – кардиопулмоналном реанимацијом. Сваких пет година ERC доноси и промовише нове интернационалне препоруке, које се односне на мере основне и напредне животне подршке витално угроженим пацијентима.