У Центру за нуклеарну медицину УКЦ Крагујевац примењена је прва терапија са 177Lu-PSMA

Карциноми простате у свом клиничком току често дају удаљене метастазе, што је праћено интензивним боловима уз драматично нарушавање квалитета живота таквих болесника. Ови болесници бивају „везани за кревет“, што отвара могућност настанка даљих компликација, као што су респираторне инфекције и декубитуси, а које могу код ових пацијената бити фаталне. Посебан ентитет представља она форма карцинома простате која је хормонски независна, односно кастрацијски резистентна форма овог карцинома (mCRPC), која због своје специфичне биологије представља велики терапијски изазов, из разлога његове резистенције на многе врсте терапије.

За терапију ове врсте карцинома простате може се успешно користити PSMA (Prostate-specific membrane antigen) обележен бета/гама емитером 177Lu, чије бета зрачење уништава ћелије тумора, а гама зрачење омогућава посттерапијску сцинтиграфску визуализацију туморског ткива. На основу публикованих података, код великог броја пацијената ово представља веома ефикасно терапијско средство. С обзиром да се ради о високорадиоактивном препарату, његова примена захтева да персонал који га примењује буде посебно обучен, као и да се његова примена врши у посебном простору, односно у ткз. „контролисаној зони“. Ова терапија се спроводи у више циклуса са размаком од неколико недеља или месеци између циклуса. Да би се таква терапија могла применити, неопхподно је претходно урадити процену очекиваног интензитета акумулације терапијског радиофармака 177Lu-PSMA, сцинтиграфском визуализацијом дистрибуције дијагностичких радиофармака 68Ga-PSMA или 99mTc-PSMA.

На основу претходно изнетих чињеница, у Центру за нуклеарну медицину УКЦ Крагујевац, на Стручном колегијуму је одлучено да се уведе наведена терапијска процедура, имајући у виду да постоје сви технички и персонални предуслови да се процедура може примењивати, као и веома афирмативни резултати њене примене на основу доступних података из стручне литературе. Посебан изазов је био то што у Републици Србији до сада ова врста терапије није примењивана ни у једној од здравствених установа.

У понедељак 19. јуна 2023. године, стручни тим Центра за нуклеарну медицину УКЦ Крагујевац, успешно је апликовао прву терапију 177Lu-PSMA пацијенту који има метастатски кастрацијски резистентни карцином простате (mCRPC), а који је претходно верификован помоћу 68Ga-PSMA у једној клиници у иностранству. На илустрацијама су посттерапијски сцинтиграми урађени на гама камери на фото пику 177Lu, који показују интензивно везивање радиофармака у ткиву тумора, а што указује на добар очекивани терапијски ефекат.