Огласи за пријем у радни однос

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за 1 (једну) струковну медицинску сестру/ техничара за потребе Клинике за гинекологију и акушерство.

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла на период до 18 (осамнаест) месеци са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за:
1) 2 (два) мајстора одржавања (бравар) за потребе Службе за техничке послове;
2) 1 (један) мајстор одржавања (столар) за потребе Службе за техничке послове;
3) 1 (један) мајстор одржавања (електричар) за потребе Службе за техничке послове;
4) 1 (један) мајстор одржавања (водоинсталатер) за потребе Службе за техничке послове;
5) 2 (два) мајстора одржавања (молер) за потребе Службе за техничке послове.

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла на период до 18 (осамнаест) месеци са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за:
1) 1 (једна) медицинска сестра/ техничар (IV степен) за потребе Клинике за ортопедију и трауматологију;
2) 1 (једна) медицинска сестра/ техничар (IV степен) за потребе Клинике за пулмологију;
3) 2 (две) медицинске сестре/ техничара (IV степен) за потребе Клинике за општу хиругију;
4) 1 (једна) медицинска сестра/ техничар (IV степен) за потребе Клинике за хематологију;
5) 1 (једна) медицинска сестра/ техничар (IV степен) за потребе Центра за интернистичку онкологију.

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла на период до 18 (осамнаест) месеци са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за 2 (два) помоћна радника на нези болесника.

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла на период до 18 (осамнаест) месеци са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за 6 (шест) струковних медицинских радиолога.

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за 1 (једну) педијатријску сестру/ техничара за потребе Клинике за педијатрију.