Превенција и лечење секундарног лимфедема код пацијенткиња након оперативног лечења карцинома дојке

Лекари Службе за физикалну медицину и рехабилитацију УКЦ Крагујевац, организовали су стручни скуп на тему „Превенција и лечење секундарног лимфедема код пацијенткиња након оперативног лечења карцинома дојке“, који је био прилика да са колегама хирурзима, онколозима и радиолозима усвоје нови протокол у лечењу пацијенткиња оболелих од карцинома дојке, како би његова примена почела без одлагања.

Стручне активности у области лечења пацијенткиња оболелих од карцинома дојке, још су један допринос медицинских тимова УКЦ Крагујевац у обележавању међународног месеца борбе против рака дојке.

Поред инсталације мобилног мамографа, који је због великог интересовања пацијенткиња из Шумадије, више од два и по месеца био у кругу наше установе уз стручну подршку наших радиолога, медицински тим запослених у Служби за физикалну медицину и рехабилитацију прошао је обуку н а Клиници за рехабилитацију Клиничког центра Србије, како бисмо увели нову процедуру и унапредили квалитет здравствене услуге, све на добробит наших пацијената, односно што бољих резултата у дијагностици и лечењу карцинома дојке.“ , истакао је проф. др Слободан Милисављевић, в.д. директора УКЦ Крагујевац. 

Пацијенткиње са секундарним лимфедемом, након оперативног лечења карцинома дојке, биле су упућиване у друге здравствене установе секундарног и терцијарног нивоа или у приватне ординације на даље лечење.

Предност нашег протокола и онога на чему смо свих ових година радили, јесте тимски рад са лекарима хирурзима , онколозима, патолозима и радиолозима, а сада се укључују и физијатри и физиотерапеути, тако да би пацијенткиње имале врло брз пролаз до нас. Акценат новог протокола је на превенцији ове тешке компликације, након оперативног лечења, јер практично, када лимфедем пређе у хроничну фазу, знатно ремети квалитет живота и функционалност пацијенткиња након операције., навела је проф. др Весна Грбовић, руководилац Службе за физикалну медицину и рехабилитацију.

Припремљен је алгоритам лечења, како би рана рехабилитација пацијенткиња почела још на Клиници за општу хирургију, где би стручни и обучени терапеути спроводили програм одмах након операције.

Уколико пацијенткиња има даље онколошко лечење, физиотерапеути ће и у том делу обављати физикалну терапију, а по завршеном онколошком лечењу, све пацијенткиње биће упућиване у Службу за физикалну медицину и рехабилитацију на даљу терапију. Почетком примене овог протокола, комплетан ток лечења: од дијагностике, оперативног захвата, преко потребне зрачне или хемиотерапије, до физијатријске терапије, обављаће се у УКЦ Крагујевац.

Стручни савет УКЦ Крагујевац усвојио је нову процедуру превенције и лечења секундарног лимфедема код пацијенткиња након оперативног лечења карцинома дојке, тако да примена новог протокола почиње одмах.