Тим лекара УКЦ Крагујевац у најужем руководству и органима Лекарске коморе Србије

На конститутивној скупштини четвртог сазива Лекарске коморе Србије, одржаној 09. јуна 2022. године у Београду, једногласном одлуком, на предлог пет регионалних комора, прим. др сци мед. Горан Азањац, помоћник директора УКЦ Крагујевац за организацију и координацију рада, изабран је за председника Управног одбора Лекарске коморе Србије. „Радићемо на побољшању статуса лекара, унапређењу здравствене заштите и још тешњој и успешнијој сарадњи са Министарством здравља и свим релевантним чиниоцима здравственог система Србије. Штитићемо професионални интегритет и углед свих колега, али и статус и права пацијената.“, истакао је тим поводом  прим. др сци мед. Горан Азањац. На истој седници за директора ЛКС изабран је др Миодраг Станић из Београда. Том приликом промовисан је и тим лекара УКЦ Крагујевац са новим функцијама и задужењима у Лекарској комори Србије:

Лекарска комора Србије

Прим. др сци мед. Горан Азањац

Председник Управног одбора ЛКС

Прим. мр сци мед. Ненад Ђоковић

Председник ПО за међународну сарадњу ЛКС

Спес. др мед. Небојша Стевановић

Члан Етичког одбора ЛКС

Спец. др мед. Владимир Булатовић

Потпредседник ПО за стручна питања и стручни надзор ЛКС

Спец. др мед. Владета Недељковић

Члан ПО за стручна питања и стручни надзор ЛКС

Доц. др Весна Станковић

Члан ПО за медицинско образовање ЛКС

Регионална лекарска комора за централну и западну Србију

Доц. др Бранимир Радмановић – члан ПО за медицинску етику РЛКЦЗС

Спец. др мед. Данијела Милошев – члан ПО за секундарну и терцијарну здравствену заштиту у државној пракси

Др сци. мед. Јасмина Ђинђић – члан ПО за медицинску етику РЛКЦЗС

Др мед. Марко Јовановић – члан ПО за медицинску етику РЛКЦЗС

Спец. др мед. Снежана Бошњаковић – члан ПО за секундарну и терцијарну здравствену заштиту у државној пракси

Доц. др Татјана Бошковић Матић – члан ПО за медицинско образовање РЛКЦЗС

Доц. др Весна Станковић – члан ПО за медицинско образовање РЛКЦЗС/ЛКС

Радна група за акредитацију програма КМЕ ЛКС – Здравствени савет Републике Србије

Проф. др Слободанка Митровић

Проф. др Драган Миловановић

Уредништво Српског медицинског часописа Лекарске коморе Србије

Проф. др Предраг Ђурђевић – помоћник главног и одговорног уредника

Проф. др Светлана Радевић – члан уређивачког одбора

Спец. др мед. Марко Петровић– члан уређивачког одбора

Доц. др Данијела Јовановић– члан уређивачког одбора

Проф. др Владимир Јуришић– члан уређивачког одбора

Иначе, у Србији је Лекарска комора основана 1901. године у време када су се и у другим земљама Европе оснивале коморе, као струковна удружења, а реоснована је 2006. године, као независна, струковна организација, која броји преко 32.000 лекара, који обављају здравствену делатност у државним и приватним здравственим установама и у приватној пракси. Лекарска комора Србије представља битан сегмент здравственог система Србије, а њен статус дефинисан је Законом о коморама здравствених радника.

Лекарска комора Србије поред осталог, обавља послове лиценцирања лекара, организује и предлаже стручне надзорнике, спроводи континуирану медицинску едукацију, заступа и штити професионалне интересе лекара, учествује у предлагању и доношењу законских регулатива, у оквиру јавних овлашћења, поверених од  државе и регулисаних законским актима.

У оквиру основних стратешких циљева Лекарске коморе Србије, приоритети су: побољшање статуса доктора медицине и подизање нивоа стручности и етичности унутар професије, учлањивање и активно учешће у свим међународним медицинским организацијама као што су: CPME, WMA, ZEVA и EFMA и чланство у Европском удружењу лекара специјалиста (UEMS).