Monthly Archives: март 2022

Одлуке о избору кандидата

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за 2 (два) лабораторијска техничара и 4 (четири) медицинска техничара општег смера. ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно ради попуне радног места 1 (једног)

Одлука о избору кандидата

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца ради попуне радног места 1 (једног) магистра фармације за потребе Службе за фармацеутску здравствену делатност.

Одлука о избору кандидата

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време до повратка запослених са дужег одсуства са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за потребе Клинике за гинекологију и акушерство.

Извоз пацијената хоспитализованих у УКЦ Крагујевац

Од понедељка, 28. марта 2022. године, извоз пацијената који су били на хоспиталном лечењу у Универзитетском клиничком центру Крагујевац, вршиће се испред улаза у Хируршки блок, на кружном току, поред објекта Центра за онкологију. Информација је релевантна за све здравствене установе у региону, које упућују своје пацијенте на специјалистичко лечење у Универзитетски клинички центар Крагујевац.

Огласи за пријем у радни однос

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом за 1 (једног) струковног медицинског техничара за потребе Клинике за гинекологију и акушерство. ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом за 1 (једног) струковног медицинског техничара за потребе Центра за неурохирургију.

Одлуке о избору кандидата

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време до повратка запослених са дужег одсуства са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за потребе Центра за неурохирургију и Клинике за хематологију. ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању

Одлуке о избору кандидата

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време у периоду од 24 месеца са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за потребе Клинике за неурологију. ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца, за потребе Службе за правне и економско – финансијске послове.

Огласи за пријем у радни однос

ОГЛАС за пријем у радни однос због повећаног обима посла на одређено време у периоду до 4 (четири) месеца са пуним радним временом за 1 (једног) медицинског техничара општег смера за потребе Клинике за неурологију. ОГЛАС за пријем у радни однос због повећаног обима посла на одређено време у периоду до 18 (осамнаест) месеци са пуним радним временом за 2 (два) лабораторијска техничара у дијагностици за потребе Службе за лабораторијску дијагностику и 4 (четири) медицинска техничара општег

Одлуке о избору кандидата

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла у периоду од 18 (осамнаест) месеци, са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за 1 (једну) педијатријску сестру – техничара. ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла у периоду од 18 (осамнаест) месеци, са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова

Одлука о избору кандидата

ОДЛУКА о избору кандидата по огласу за пријем у радни однос на одређено време до повратка запослених са дужег одсуства са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за потребе Ургентног центра.

Огласи за пријем у радни однос

ОГЛАС за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом за 1 (једног) правног заступника за потребе Службе за правне и економско – финансијске послове. ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом за 1 (једног) гинеколошко – акушерског техничара (IV степен) за потребе Клинике за гинекологију и акушерство.