Огласи за пријем у радни однос

ОГЛАС за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом за 1 (једног) правног заступника.

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом за медицинске техничаре.

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом за 1 (једног) медицинског техничара.

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом за 1 (једну) педијатријску сестру – техничара.

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом за 1 (једног) помоћног радника.