Monthly Archives: фебруар 2022

Огласи за пријем у радни однос

ОГЛАС за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом за 1 (једног) правног заступника. ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом за медицинске техничаре. ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом за 1 (једног) медицинског техничара. ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом за 1 (једну) педијатријску сестру – техничара. ОГЛАС за

Одлука о избору кандидата

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време у периоду од 24 месеца са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 месеца ради попуне радног места лекара специјалисте клиничке фармакологије.

Одлука о избору кандидата

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца ради попуне радног места лабораторијског техничара.

Огласи за пријем у радни однос

ОГЛАС за пријем у радни однос због повећаног обима посла на одређено време у периоду од 24 (двадесетчетири) месеца са пуним радним временом за 1 (једног) доктора медицине за потребе Клинике за неурологију. ОГЛАС за пријем у радни однос због повећаног обима посла на одређено време у периоду од 24 (двадесетчетири) месеца са пуним радним временом за 1 (једног) лекара специјалисту клиничке фармакологије за потребе Службе за клиничку фармакологију.

Одлука о избору кандидата

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време у периоду од 18 (осамнаест) месеци са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца ради попуне радних места помоћних радника.

Нови лого Универзитетског клиничког центра Крагујевац

У Универзитетском клиничком центру Крагујевац промовисан је данас нови логотип установе. Одлуком Владе Републике Србије од 21. јануара 2021. године, а у складу са Законом о здравственој заштити, Клинички центар Крагујевац је постао Универзитетски клинички центар Крагујевац. „Статутарне промене података, које подразумевају и промену имена установе, узроковале су покретање поступка промене логотипа и свих других визуелних елемената УКЦ Крагујевац, по којима смо препознати у најширој јавности.„, истакао је проф. др Слободан Милисављевић, в.д. директора УКЦ Крагујевац. Универзитетски клинички центар Крагујевац је један од четири

Огласи за пријем у радни однос

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом за 1 (једног) струковног медицинског техничара (VI степен) за потребе Ургентног центра. ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом за 2 (два) медицинска техничара (IV степен) за потребе Ургентног центра и 1 (једног) фармацеутског техничара (IV степен) за потребе Ургентног центра.