Јавне набавке

Јавне набавке

 

 

На основу чланa 8. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 91/2019) Одељење јавних набавки УКЦ-a  Крагујевац, поштује начело транспарентности. Од 2021. године, сви поступци доступни су на порталу Јавних набавки: www.jnportal.ujn.gov.rs